English verion

 

Privacy policy

1.1 Databeheerder
Covetrus is de databeheerder voor bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens in verband met uw bezoek aan onze website.

1.2 Contact information
Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens na uw bezoek aan onze website, kunt u een aanvraag indienen via be.vet.gdpr@covetrus.com

2.1 Het doel van de verwerking van persoonsgegevens
Het algemene doel van de gegevensverwerking is het optimaliseren van de website en de gebruikerservaring.

2.2 Wettelijke basis voor verwerking
De verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming en u heeft te allen tijde het recht uw toestemming in te trekken.

3.1 Categorieën van ontvangers
Uw persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan marketingbureaus.

3.2 Categorieën van begunstigden buiten de EU
Uw persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan landen buiten de EU. De gegevens worden niet doorgegeven aan internationale organisaties zoals FN, EU of NAVO.

4. Tijdsbestek voor de opslag
Uw persoonlijke gegevens worden doorgaans ongeveer twee jaar na uw laatste bezoek opgeslagen.

5.1 Rechten
U hebt een aantal rechten op grond van de General Data Protection Regulation met betrekking tot onze verwerking van uw informatie.

Als u uw rechten wilt claimen, dient u contact met ons op te nemen (zie 1.2).

5.1.1. Het recht op inzage in de gegevens (recht van toegang)
U heeft het recht om inzicht te krijgen in de gegevens die wij over u verwerken en om bovenstaande informatie te reproduceren.

5.1.2. Recht op correctie
U heeft het recht om onjuiste gegevens te laten corrigeren.

5.1.3. Recht op wissen (recht om te worden vergeten)
In speciale gevallen heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen.

5.1.4. Recht op beperking van de verwerking
In sommige gevallen heeft u recht op een beperkte verwerking van uw gegevens. Als u dit recht heeft, mogen wij uw gegevens – met uitzondering van de opslag – alleen verwerken met uw toestemming, of om wettelijke eisen vast te stellen, af te dwingen of te verdedigen, of om een persoon of belangrijke sociale belangen te beschermen.

5.1.5. Recht van bezwaar
In sommige gevallen kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

5.1.6. Recht op dataoverdraagbaarheid
In sommige gevallen hebt u het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerd, leesbaar formaat te ontvangen en hebt u het recht om deze gegevens ongehinderd door te geven aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking waaraan de persoonsgegevens zijn verstrekt.

U kan meer lezen over uw rechten via deze link https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/wetgeving-en-normen.

5.2 Verplichtingen
U bent niet verplicht om persoonlijke gegevens te verstrekken.

6. Gegevensbeschermingsautoriteit
U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit die bereikbaar is via https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

x

Hallo, mijn naam is Frank!
Ik hou van de smaak van VitalChew! Ik eet er elke dag één!